• ปริญญาตรีสาขาบัญชี // เงินเดือน 20000 - 28000 บาท
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปด้านบัญชีลูกหนี้
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

20-Jan-17

 

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
  • บัญชีลูกหนี้
  • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.