• รับผิดชอบงาน ด้านเจ้าหนี้
  • ออกใบสั่งซื้อ,สั่งสินค้า
  • ปวส. ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
  • ควบคุมการจัดทำบัญชี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
  • 5-7 Yrs experience in manufacturing.
  • Specialist in A/P, financial report
  • Can work in upcountry.

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.