• รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
  • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
  • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.