• จัดทำ Cash flow,ติดตามทวงถามหนี้
  • ปริญญาตรี-บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความระเอียด รอบคอบ

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.