• ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

15 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

22 hours ago

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

23-May-17

 

Applied
 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Minimum 3 years experience as Credit analysis
 • Good general business acumen

23-May-17

 

Applied
 • K SME Career Day เสาร์ที่ 10 มิ.ย. 60
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียว
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์และชอบงานขาย

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To work with famous Japanese leasing company
 • To distribute experience & knowledge
 • Monitor economic situation and customer news

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ โครงการลงทุน
 • วางแผน และประสานงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการเงิน
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

19-May-17

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 3 years of experience in CRO position
 • Monitor and manage risk management

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in credit analysis
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Male or female. Age 28 – 40 years old

19-May-17

 

Applied
 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

18-May-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

18-May-17

 

Applied
 • Measure, analyze, control, recommend credit risk
 • Customer performance review, perform credit analys
 • Calculation for trouble debt restructure (TDR)

18-May-17

 

Applied
 • Master degrees in Business Administration (MBA)
 • 2 years of working in banking industry
 • Good personality and can do attitude

05-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.