• ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

27-May-17

 

Applied
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
  • วิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า
  • วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์มาแล้ว 1ปี

25-May-17

 

Applied
  • Male or Female age 25 - 30 years old
  • 2-3 years experienced in Budget Managemennt
  • Exp. in SAP, ERP operating, BOI, JTEPA, FTA

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.