• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.