• ประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
  • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม

21-Jul-17

 

Applied
  • จัดทำ-สอบทานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัท
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ทำงานด้านลิสซิ่ง

21-Jul-17

 

Applied
  • At least 3 years in Credit Analysis
  • Experienced from Bank will be advantaged
  • ประจำสาขาอุดรธานี

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.