• เพศชาย อายุ 22 - 37 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีใจรักงานบริการ

21-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักงานขาย และบริการ
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.