• ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ โครงการลงทุน
 • วางแผน และประสานงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการเงิน
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

21 hours ago

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 3 years of experience in CRO position
 • Monitor and manage risk management

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in credit analysis
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Male or female. Age 28 – 40 years old

21 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Asset Management, Mutual Fund
 • Sales, Retail Banking
 • Consumer Banking

25-May-17

 

Applied
 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

25-May-17

 

Applied
 • Measure, analyze, control, recommend credit risk
 • Customer performance review, perform credit analys
 • Calculation for trouble debt restructure (TDR)

25-May-17

 

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

23-May-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

23-May-17

 

Applied
 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Minimum 3 years experience as Credit analysis
 • Good general business acumen

23-May-17

 

Applied
 • K SME Career Day เสาร์ที่ 10 มิ.ย. 60
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียว
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์และชอบงานขาย

23-May-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

18-May-17

 

Applied
 • Master degrees in Business Administration (MBA)
 • 2 years of working in banking industry
 • Good personality and can do attitude

05-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.