• ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี, การเงิน/การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบธนาคาร รวมทั้งระบบอื่นๆ

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน/การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบรับรอง CIA, CPA, CFSA, FRM

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • risk management
 • accountancy
 • Market risk

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in MBA or related fields
 • 5 years experience in real estate project.
 • Excellent interpersonal, problem solving.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 30 – 40 ปี
 • ปริญญาโท สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในงานด้านสอบทานสินเชื่อ

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bonus 2-3 mnts, PVD Fund, Car Mainte, Oil Allow
 • Automotive Hire Purchase and Leasing Services Comp
 • At least 5 years exp. in Sales for Leasing or Bank

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • 2 - 8 years working experience in Finance

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • experiences in Housing loans
 • Familiar with housing market
 • support housing loan products

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related fields
 • Age between 25-30 years old
 • Some experiences in accounting or financial

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To Handle credit underwriting's following works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 2 years up relevant working experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years’ experience in Accounting and finance
 • Good command in English.
 • Co-ordinate with Headquarter in Singapore

02-Dec-16

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

02-Dec-16

 

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance.
 • Experience in Credit Analyst related, Underwriter.
 • Familiar with rules and regulations of banking.

02-Dec-16

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Experiences in Banking or Analyst is advantage
 • Have a driving license

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in collection and credit control
 • 1-5 year direct experience
 • SAP experience is a plus

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good finance

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทุ่มเทเวลาให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in finance, economics or related
 • Bachelor d in finance, economics or related major
 • Banking, leasing or related work experience

02-Dec-16

 

Applied
 • 2-3 years’ experience in the manufacturing.
 • 5 years’ experience in budgeting,costing.
 • Knowledge in SAP

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree in Finance, Accounting.
 • Passion for analytical or research work.
 • 3 -10 years experience in credit analysis.

02-Dec-16

 

Applied
 • At least 2 yrs of exp. in MIS/ Process Improvement
 • Experience in operations process in banking
 • Strong skill in MIS, analytical & problem-solving

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for end-to-end IT process management
 • Support strategic process transformation project
 • Prior exp in PM/BA or IT Banking process is a plus

01-Dec-16

 

Applied
 • Experiencin internal & external fraud management
 • Compliance or auditing experience preferred
 • Extremely honest and ethical

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience in budgeting, costing, etc.
 • Experience in the manufacturing industry
 • Can conduct project feasibility studies and CAPEX

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • NCB Litigation & Special Project
 • Credit evaluation
 • Credit management

01-Dec-16

 

Applied
 • credit loan, debt restructuring
 • credit analysis
 • compliance, legal

01-Dec-16

 

Applied
 • experience in Banking industry, Retail Business
 • Good negotiation and Interpersonal skills
 • Male, 30 - 40 years of age

01-Dec-16

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Support professionals in managing risks
 • Provide help desk supports, Compliance audit
 • Perform risk compliance review

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong financial analysis skill
 • Excellent English or Chinese writing
 • Good communication, interpersonal skills

01-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการเงินทุกส่วน
 • การศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงินทุกส่วน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

01-Dec-16

 

Applied
 • Fast track program
 • 3 years working experience
 • No banking experience is welcomed

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in RM, UW, Credit Analyst
 • Good in English skills

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analyst for Medium & Large Corporate
 • Japanese skills
 • Credit Application Review

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged between 35-45 years old
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Minimum of 10 years’ experience in a management

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • audit planning strategy auditor
 • professional practice retail bank
 • teammate

01-Dec-16

 

Applied
 • Credit analysis
 • Financial analysis
 • Lending and structure finance

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • CPA is an advantage
 • 2-3 Years of Budget & Planning (Required)

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting.
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience as Credit Analyst
 • Good computer literacy
 • Good command in English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน/การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Create an integrated risk framework
 • Provide and review the company's Risk Management
 • Quantity risk limits and assess risk

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.