• มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Credit Analyst
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/สินเชื่อธุรกิจSME

8 hours ago

 

Applied
 • Asset Management Executives
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 21-30 ปี
 • สามารถรับผิดชอบงานเอกสารได้

19 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Credit Analyst
 • Credit Assessment
 • Collection

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

19 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Possess knowledge in Accounting, Finance
 • Holder Bachelor’s degree in Accounting/Finance
 • CPA holder is advantage

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

23-May-17

 

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

23-May-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance
 • High energetic and good team player
 • Able to build up relationship with clients

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

23-May-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Establishing and managing credit policy
 • Monitoring underwriting and portfolio credit
 • Ensuring business in compliance with regulations

23-May-17

 

Applied
 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

23-May-17

 

Applied
 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Loan / Debt Restructuring
 • NPL Prevention
 • Manage Asset Quality

23-May-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Experience of at least 1 year working

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

23-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ Fraud,Internal Audit,Credit Risks
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 2 ปี

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในกลยุทธองค์กร
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงาน เชื่อมโยงระบบงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

23-May-17

 

Applied
 • Corporate Finance
 • Finance
 • AVP – Corporate Finance

23-May-17

 

Applied
 • 1-5 years working experience in credit analysis
 • Bachelor degree in Finance
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-34 years old

23-May-17

 

Applied
 • Customer’s financial analyst for non-Japanese
 • Prepare credit report in English
 • Filing documents

23-May-17

 

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Monitoring
 • New Graduated are welcome
 • 0-2 Expeience in banking

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Knowledge & Portfolio Manager
 • Credit Analyst
 • credit culture

23-May-17

 

Applied
 • Relationship management for Corporate Banking
 • 3 years of working experience as RM
 • New client acquisition and cross-selling products

23-May-17

 

Applied
 • Data& Rule background from banking/ financial firm
 • Education: Com-Sci, Information Systems or related
 • Able to manage project

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Minimum 3 years experience as Credit analysis
 • Good general business acumen

23-May-17

 

Applied
 • K SME Career Day เสาร์ที่ 10 มิ.ย. 60
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียว
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์และชอบงานขาย

23-May-17

 

Applied
 • MBA in Finance or related filed.
 • 5 years of direct experience in lending business
 • Proficient in English i.e. writing, reading, speak

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/ Master in Finance/ Accounting
 • Background in Credit Analyst
 • Having driving license a plus.

23-May-17

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting or Economics
 • Male or Female age between 21-40 Years
 • Pleasant personality with service mind

23-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female 25-30 years old
 • Bachelor's degree in related field
 • 2 years experience in credit analysis

22-May-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจธ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel PowerPoint และ Access

22-May-17

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit and financial analysis
 • Corporate banking products
 • 2 years direct experience

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance/ Economics
 • 2-3 yrs+ exp as Credit Analyst in Banking/ Leasing
 • Good Command of English

22-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analyst
 • new graduate
 • Master Degree

22-May-17

 

Applied
 • เงินตราต่างประเทศ
 • การเงิน
 • การกู้ยืมเงิน

22-May-17

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 1 year of experience in SME credit analyst
 • SME-M Credit Analyst

22-May-17

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 0-5 ปี
 • จบ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด บัญชี
 • สวัสดิการเงินเดือน+Incentive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์

22-May-17

 

Applied
 • To work with famous Japanese leasing company
 • To distribute experience & knowledge
 • Monitor economic situation and customer news

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

21-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.