• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.