• ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในแบบบูรณาการ (Creative-Hybrid)
 • ทำ VDO Clip, งาน Event, งาน Media,

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree / higher in Communication Arts, Advertising
 • Create fresh ideas on event concept, exhibition
 • ึ7-10 years experience in Agency,Event Marketing

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create product page for promotion on website
 • Taking care of website’s artwork
 • More than 3 years experienced as Website Designer

20-Jan-17

 

Applied
 • Create and launch our eCommerce website
 • Maintain and update content on the website
 • Expand channels for brand awareness

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years in the field of UX or digital design
 • big data, digital technology, cognitive computing
 • marketing and digital communication

18-Jan-17

 

Applied
 • 3 – 5 + years experience in interactive
 • Excellent communication and time management
 • Strong project management skills

18-Jan-17

 

Applied
 • Digital Agency
 • Digital Marketing
 • Client Service

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.