• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/ออกแบบภายใน
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การขายที่ดี

26-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.