• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เชี่ยวชาญโปรแกรมออกแบบเช่น Adobe Illustrator

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.