• ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทุกชนิด
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • เชี่ยวชาญในโปรแกรม Adobe AI / PhotoShop

8 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Extremely creative
 • motion graphic, animation

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สร้างสรรค์และเขียนบทรายการโทรทัศน์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครอย่างน้อย 1 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Degree / higher in Communication Arts, Advertising
 • Create fresh ideas on event concept, exhibition
 • ึ7-10 years experience in Agency,Event Marketing

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Good command in English
 • Proficiency in Design programs

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Creative Director Art Director Production Agency
 • Digital Content Marketing AI PSD AE Video Artwork
 • Senior 50,000 baht/month Happy workplace Teamwork

8 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Design และผลิตสื่อ Digital & Info.Graphic
 • Editing content images and page layouts
 • Creating corporate identity and brand identity

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing and Creating 360 degree of TVC
 • Create effective advertisement through TVC,media
 • Monitor and control media production

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create 360 degree of TVC commercial ,marketing
 • Create effective advertisement through TVC,media
 • Monitor and control media production

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • คิดโปรแกรม รูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • หาข้อมูลกิจกรรม การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ข้อมูล

8 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทาง และ ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher in Arts, Advertising
 • 3 years experience in digital and non-digital
 • Proficiency in Mac OS, Adobe Creative Clouds

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลโฆษณาออนไลน์ให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • คิดแคมเปญโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Meeting with client to get project requirements
 • Develop online marketing strategy
 • Internship | ฝึกงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงานในสื่อ Digital Media
 • นำเสนอไอเดีย เทรนด์ และความรู้ใหม่ให้กับทีมงาน
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • รักการเรียนรู้ Digital Native Social Addict
 • สอบผ่าน Google AdWords : Advertising Fundamentals
 • Internship | ฝึกงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan Google AdWords advertising campaigns
 • Daily use of reporting, analytics, and trend tools
 • Internship | ฝึกงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
 • ดูแลแฟนเพจ และระบบหลังร้านของบริษัท
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experiences managing ads campaigns in Google Ad
 • Good understanding in mobile app install
 • Solid knowledge of website/mobile analytics tools

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduate of Computer Science, Mathematics
 • Experience in Google or other ad network is a plus
 • Fresh graduates welcome

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience planning and buying Google AdWords
 • Capability to perform reporting
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล Google Adwords ให้กับลูกค้าทั่วไป
 • อ่าน/พูดภาษาอังกฤษได้
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ability to work successfully with teams
 • Handling multiple projects
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการสร้าง Ads ให้มีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create 360 degree of marketing plan
 • Monitor and control media production
 • Internship | ฝึกงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support Digital campaign in agency
 • Specialize in Search Engine Optimize and Marketing
 • Internship | ฝึกงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนสร้าง ปรับปรุง Campaign ของ Google AdWords
 • วิเคราะห์ Keyword จากธุรกิจของลูกค้าได้
 • Internship | ฝึกงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Optimize Google AdWords Account
 • Create tracking and measurement reports
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

8 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for overall QC of work & deal with HQ
 • Strong leadership & English communication skills
 • Advanced skillset of Photoshop and retouching

8 hours ago

 

Applied
 • Master degree in business,organization development
 • Excellent command of English and Thai
 • Thai national, 30-35 years old

20-Jan-17

 

Applied
 • 3 years of experience in print and digital design
 • Proficiency with Adobe Creative Suite eg.Photoshop
 • Ability to demonstrate design theory

20-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุมากกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรม Photoshop, Illustrator

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 2 years experience of creative
 • Creative Excellence is a major contributor
 • Strong communications skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in any field
 • At least 5 years experience of creative
 • Mastery of applicable Mac software programs

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, age not over than 28 years old
 • Be creative and responsible
 • Be able to manage to the tight deadline

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create product page for promotion on website
 • Taking care of website’s artwork
 • More than 3 years experienced as Website Designer

20-Jan-17

 

Applied
 • บริหาร ดูแล การตลาดออนไลน์ Social Media ทั้งหมด
 • สามารถใช้โปรแกรม Graphic design ได้ ถ่ายรูปสวย
 • สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ (นามบัตร,โบวชัวร์ และสิ่งพิมพ์อื่น
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • เพศหญิง / ชาย วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ กราฟฟิค
 • ประสบการณ์ทางออก Ad และ exhibition ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D ,Photoshop, Illustrator

20-Jan-17

THB16k - 35k /month

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • 2-5 years working experiences in creative events
 • Must be able to speak and write English

20-Jan-17

 

Applied
 • Create and launch our eCommerce website
 • Maintain and update content on the website
 • Expand channels for brand awareness

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in event marketing
 • Highly creative
 • able to use MS Office and PageMaker

20-Jan-17

 

Applied
 • เงินเดือน+ค่ายานพาหนะ+เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • เงินพิเศษ จ่ายทุกหกเดือน
 • พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี

20-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male or Female, age 25 years up
 • Bachelor Degree in advertising or related fields
 • IT Knowledge (Digital & Mobile)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Ability to do illustrate and Photoshop program
 • Advertising production both online and offline
 • branding, design, advertising, media planning

19-Jan-17

 

Applied
 • Must have strong graphics and analytical skills
 • Salary 25-35k
 • Must have strong English skills

19-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Report to: Team Leader
 • Thai female/male who obtained a Bachelor degree
 • 1-3 years of relevant experience

19-Jan-17

 

Applied
 • Art Director
 • Creative
 • Senior Art Director

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunities for career progression
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Plenty of challenging work

19-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อต่างๆอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความเข้าใจในธรรมชาติของงานประชาสัมพันธ์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.