• มีความสามารถใช้โปรแกรม AI, Photoshop
 • สามารถออกแบบ Graphic design
 • ดูแลงาน IT และ Media ในส่วนการตลาด

18 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 year experience in Recruitment
 • Recruiting, Interviewing Skills
 • Hands on experience with various selection process

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
 • ฝึกงาน | งาน Full-time

16-Jan-17

THB5k - 10k /month (negotiable)

Applied
 • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

16-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนสร้าง ดูแล และปรับปรุง Campaign โฆษณา
 • วิเคราะห์ Keyword จากธุรกิจของลูกค้า
 • Internship | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.