• บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

11 hours ago

 

Applied
 • Manager F&A, Costing Account, Finance Analyst
 • 10+ yrs working from Manufacturing environment
 • Good English language both written & spoken

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years
 • Master’s degree in Business Administration
 • Good command in English

17-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Accounting.
 • Experience in industrial accounting
 • Good communication in English

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.