• ปริญญาตรีทางด้านการเงินหรือบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

26-Oct-16

 

Applied
  • Cash and bank management
  • Oversea & inter-company payment
  • Expense control

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.