• เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.