• ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2ปี

28-Apr-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.