• ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.