• มีใจรักงานงานบริการ
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี รถยนต์

28-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

28-Apr-17

 

Applied
  • Proven working experience as a controller
  • Male or Female 35-45 years old.
  • Over 10 years working experience in Accounting

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.