• ประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
  • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม

27-Jun-17

 

Applied
  • จัดการงบกระแสเงินสด Statement , Cheque ของบริษัท
  • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำ Cash Flow Projection

27-Jun-17

 

Applied
  • BOI Experience
  • Manufacturing/ Assembly Company Experience
  • 5 years work experience

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.