• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

27-Oct-16

 

Applied
  • Corporate Planning
  • Business Planning
  • Financial Analyst

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.