• มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Female with Degree in Accounting and/or Finance
 • 10 or more years of experiences in Finance & Admin
 • Experience overseas, Involved with management

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนใบกำกับภาษี/จัดเก็บเอกสาร
 • ปวช , ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
 • ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied
 • งานบัญชีทั่วไป
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขา บัญชี, การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีลูกหนี้

24-Jul-17

 

Applied
 • Have CPD licence
 • Minimum of 5-10 years’ experience in management
 • A positive and enthusiastic attitude towards work

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 8 years experienced in Accounting
 • At least 3 years experienced in managerial level.
 • Fluent in English

20-Jul-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting
 • supervisory level experience in Accounting
 • Fluent in English

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Manage monthly, quarterly and annual consolidation
 • 4 years experiences in accounting, IFRS and ERP

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s degree in Finance
 • 8 years of experience in Finance and Accounting
 • Experience in financial planning and financial

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare monthly rolling forecasts
 • Prepare month-end closing report
 • 3-5 years experience in Commercial Finance

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.