• เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

10 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

10 hours ago

 

Applied
  • Account and Manage of accounting
  • Analyze financial statements monthly
  • Have a thorough knowledge of IFRS

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.