• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.