• ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
  • ทำงบการเงินประจำเดือน

09-Dec-16

 

Applied
  • Male, Thai Nationality, Age 35-45
  • Bachelor's Degree in Finance ,Accounting
  • Good command of English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Financial admin
  • Financial administrarion
  • Regional financial administration

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.