• มีประสบการณ์ในด้านการเงิน หรือบัญชีไม่กว่าน้อย 2ปี
 • ทำรายงานบันทึกการจ่ายเงินของบริษัท
 • ทำหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in accounting or finance
 • 10 years in accounting and finance management
 • Able to work in Chiangmai

16-Jan-17

 

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

13-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, 35-45 years old
 • MBA Accounting or Finance
 • Proficient in English

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.