• ประสานงานและสอบทานความถูกต้องการขออนุมัติจัดตั้ง
 • ดูแลการจัดเตรียมและแก้ไขสัญญาการจัดการกองทุน
 • จัดเตรียมร่างรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการกองทุน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายกองทุน
 • ดำเนินการจัดทำ Sale kit สำหรับกองทุนรวม
 • ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years experience
 • Good in English
 • Month end, year end closing

6 hours ago

 

Applied
 • Financial management
 • Budgeting and Forecasting
 • Excellent skills in Excel

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Client Onboarding
 • KYC operation
 • AML Compliance

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี
 • มี IC License เคยผ่านการอบรม CFP, CFA, CIZA

18 hours ago

 

Applied
 • Supervise accounting team on daily operation
 • AR, AP, GL, Costing, TAX, budgeitng, forecasting
 • 10 years experience with CPD, food chain industry

18 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

18 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • AVP - Taxation
 • 10+ years in tax accounting in either the Big4
 • THIS POSITION IS OPEN TO THAI NATIONALS ONLY.

18 hours ago

 

Applied
 • Treasury
 • Experience in FMCG industry
 • Good English communication

18 hours ago

 

Applied
 • Experiences Financial Planning
 • Experienced in IT or Engineering
 • SQL, Excel VBA is prefered

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

18 hours ago

 

Applied
 • Financial management of subsidiaries
 • Management of invoicing, AR and AP
 • VAT/ GST reporting for APAC entities

18 hours ago

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

18 hours ago

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

18 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Fluent in English
 • 3 years experiences in Risk field (Credit risk)

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • 5years analyze P&L,BS/Cash flow and finance report
 • Experiences from Pharma or Medical device company

18 hours ago

 

Applied
 • CPA, CPD License
 • SUN System debt collection
 • Internal Control over Financial Reporting (ICFR)

18 hours ago

 

Applied
 • 10 years of experience as a Finance & Accounting
 • Bachelor’s degree or master’s degree (preferable)
 • Customer Oriented and service minded

18 hours ago

 

Applied
 • audit
 • internal audit
 • accounting

18 hours ago

 

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial strategies ASEAN
 • Budgeting, analysis, consolidation, IS
 • Participation in business development

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรู้จักแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่ว

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for monthly management
 • Prepare Monthly Business Review Report
 • Work closely with senior business leaders

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • At least 3 years of experiences in acquiring busin
 • Has experience in acquiring business marketing

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Support and co-ordinate with sales department
 • Provide sales and margin performance analysis
 • Interpersonal skills and analytical skills

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Laws, Finance
 • 5 years’ experience in legal, banking compliance
 • Develop, initiate, maintain, and revise policies

28-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

28-Mar-17

 

Applied
 • Good knowledge on Cash Management
 • Strong knowledge of banking products and systems
 • Possesses project management skills.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting or Finanance
 • 8 years in financial role from listed company
 • CPA License

28-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in SAP is considered as an advantage
 • Hands-on with strong in analytical
 • Ability to work independently

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 15 years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, female, aged 28-40 years old
 • A minimum of 3 years’ experience
 • Good command of both Thai and English

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, aged 23-29 years old
 • Thai national only
 • 3 years of experience in financial forecasting

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work as a member in corporate
 • Opportunity to work in international organization
 • Opportunity to get good benefit and welfare

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai national ideally 30 to 40 years old
 • Proven experience in corporate law
 • Strong competency in dealing

28-Mar-17

 

Applied
 • 7-10 years experiences in Accounting & Finance
 • Big 4 audit firms and CPA would have an advantage
 • Good command in English both spoken and written

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • At least 7 years experience in Accounting
 • Work at Head Office, Sathorn

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree or master degree or similar in bus
 • Experience in automotive business
 • Experience with SAP and Business warehouse – FIRE

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • business forecast
 • Weekly / Monthly Report
 • Internal Control

27-Mar-17

 

Applied
 • Implement an accurate forecast system
 • Develop the accounting, administrative and legal
 • Compile financial reports as required

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

27-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Strong attention to detail
 • Good command of English

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall Accounting / Finance / Taxation
 • At least 7 years direct experience
 • Oracle or SAP knowledge

27-Mar-17

 

Applied
 • Treasury, cashflow management, Forex, collection
 • Exp in Building material, sanitaryware industry
 • Degree in Finance from reputed university

27-Mar-17

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลและประเมินผลด้านบริหารความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ผลเชิงลึกด้านบริหารความเสี่ยงการลงทุน
 • สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอข้อมูล

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.