• การให้บริการลูกค้าของเครือข่ายการบริการและการขาย
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

23-Feb-17

 

Applied
  • Experience in managing Accounting, and Finance
  • Degree in Accounting, CPA is a plus
  • Strong English skill and Nonthaburi base

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.