• ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
  • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
  • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
  • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • ป.ตรี-โท การเงิน/บัญชี
  • ประสบการณ์ ด้านบริหาร
  • ไม่ต่ำกว่า3ปี-10ปี

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.