• ป.ตรี-โท การเงิน/บัญชี
  • ประสบการณ์ ด้านบริหาร
  • ไม่ต่ำกว่า3ปี-10ปี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
  • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
  • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.