• รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

19 hours ago

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Marketing Integrated Communications
 • Development

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Finance, SAP
 • Bank regulations, transactions
 • FX contract booking, loan borrowing

21-Oct-16

 

Applied
 • Design process, Improve process in Branch Banking
 • Well experienced in lean, six sigma
 • Prior experience in transformation project/banking

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • RM Corporate Banking&Commercial Banking Backgrond
 • Strong background in Trade Finance
 • Maintain close relationship with Clients

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Credit Analysis, Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer, Accounting
 • 5-7 years experience in system development
 • Strong analytical and problem solving skills

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree University graduate
 • Minimum 2-5 years of working experience
 • Business Analyst, System Analyst, Project Manageme

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance
 • Trade Sales
 • Corporate Banking

20-Oct-16

 

Applied
 • Provide consultancy to business units
 • Provide comments and review business policies
 • Solid background in capital market/ trade finance

19-Oct-16

 

Applied
 • 0-1 Year of Experience
 • Bachelor or Master of Finance, Business, Econ etc.
 • Attractive salary package

19-Oct-16

 

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

19-Oct-16

 

Applied
 • Lead Import Unit.
 • In-depth knowledge in Trade.
 • Fluent in writing and speaking English.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Lead Export Unit.
 • In-depth knowledge in Trade.
 • Fluent in writing and speaking English.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Economics/ Finance
 • Experience in financial market business
 • Good command of English and able to use MS office

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation in Chinese

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in corporate banking, Insurance
 • Good command of written and spoken English
 • Computer skills including word, excel & PowerPoint

18-Oct-16

 

Applied
 • Good Communication in English
 • Recent graduates will be considered
 • Have a knowledge on Accounting ,Finance or Legal

18-Oct-16

 

Applied
 • Design database structure and ETL Process
 • 2-3 years demonstrated experience in MIS,
 • Database application tools literacy

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master in Accounting / Finance / Law
 • At least 8 yrs in Debt restructuring
 • At least 4 yrs in Management and analytical Skill

18-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Finance , Financial Mathematics
 • Assist team with ad hoc analysis and projects
 • Fluent in both spoken and written in English

17-Oct-16

 

Applied
 • Degree, preferable in Finance, Banking,Accounting
 • 10 years’ work experience in Banking
 • Fluent in English

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in corporate banking
 • Strong credit analysis
 • Excellent command of English

17-Oct-16

 

Applied
 • compliance
 • regulatory
 • AML

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance, Supply Chain Financing, Corporate
 • Strong operational processes related to trade
 • Good command of English

17-Oct-16

 

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

17-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 years experience in cash management
 • Proactive and good communications kill is required
 • Energetic and good interpersonal skill

17-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experience in cash management
 • Good knowledge in banking products and process
 • Good command of English

17-Oct-16

 

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

16-Oct-16

 

Applied
 • Accounting, Finance, Economics, Statistics
 • experience in Management Accounting
 • Finance Accounting

13-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • loan operation global market operation treasury
 • trade finance cash settlement
 • head of operation

11-Oct-16

 

Applied
 • Foreign Exchange
 • Treasury
 • Wholesales Banking

07-Oct-16

 

Applied
 • credit loan, debt restructuring
 • credit analysis
 • compliance, legal

03-Oct-16

 

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

03-Oct-16

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

03-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Planning relationship manager
 • Mutual Fund products
 • Single License, Life License, Non Life License

03-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.