• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร

23-Jun-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

23-Jun-17

 

Applied
 • KYC
 • Client on boarding
 • Compliance

23-Jun-17

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

23-Jun-17

 

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

23-Jun-17

 

Applied
 • accounting qualification or degree in accounting
 • knowledge of TFRS, IFRS and taxes
 • Male/Female age over 30 years old

23-Jun-17

 

Applied
 • Develop new markets in AEC countries
 • AEC nationality (non-Thai)
 • Work in Bangkok, Thailand (work permit provided)

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

23-Jun-17

 

Applied
 • At least 5 years of working experience in ORM
 • Good Command of English
 • Familiar with Regulations of Financial Industry

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong Recruitment
 • Corporate Banking
 • Good Communication English

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

23-Jun-17

 

Applied
 • Direct experience in corporate banking
 • Background in RM or credit analyst is preferable
 • Fluent command of Englsih

23-Jun-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in cash management
 • Proactive and good communications kill is required
 • Energetic and good interpersonal skill

23-Jun-17

 

Applied
 • AML CFT
 • Compliance
 • Anti money laundering

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Evaluate and review cash flow
 • Provide financial analysis, presentation
 • Analyze and validate provided project data

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, MBA
 • Process Improvement / Strategy / Service
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Account, Finance, Econs, Com Science
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี / ทักษะภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี IT / ปริญญาโท MBA
 • การจัดการ การบริหารโครงการ ทั้ง IT และ Business
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธินและแจ้งวัฒนะ

21-Jun-17

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Business Analyst
 • Finance

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21-Jun-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21-Jun-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

21-Jun-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Jun-17

 

Applied
 • ลักษณะงานเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อประสานงาน
 • ปริญญาตรี
 • สัญญาจ้างชั่วคราว หมดสัญญา 31 ตุลาคม 2560

21-Jun-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in cash management
 • Proactive and good communications kill is required
 • Energetic and good interpersonal skill

21-Jun-17

 

Applied
 • Compliance
 • AML regulatory
 • Regulation

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Minimum 3 years experience as Credit analysis
 • Good general business acumen

20-Jun-17

 

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Jun-17

 

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

20-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • การจัดการการเงินการธนาคาร
 • การบริหารทีมงาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

20-Jun-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

19-Jun-17

 

Applied
 • Know Your Customer and Customer Due Diligence, CIB
 • Experience in Banking Products
 • Good command of English

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit audit
 • Credit review
 • Credit analysis

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Fraud
 • Risk management
 • Audit

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 10 years working experience in Banking
 • Knowledge of banking law and regulations of BOT
 • Good Command of English

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • More than 3 years of experience
 • Having knowledge of SEC/SET rules

14-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.