• ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานวิเคราะห์ระบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจ
  • บริหารโครงการ ออกแบบระบบสนับสนุนงานบริการและงานขาย

26-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
  • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)

26-Oct-16

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านCall Center 1 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.ตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.