• ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน IVR
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

51 mins ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
  • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

51 mins ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
  • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

51 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.