• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

21-Feb-17

 

Applied
  • Male / Female, age over 38 years old.
  • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
  • at least 12 years in manufacturing environment

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.