• ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

25-Apr-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • บุคคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบดี

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.