• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชน
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียง

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลปรับปรุงข้อมูลเพื่ออัพเดทเว็บไซด์
 • ใช้งาน Internet ได้ดี, มีทักษะการใช้โปรแกรม
 • การใช้กล้อง และถ่ายภาพได้, ดูแลเว็บไซด์ของบริษัทฯ

8 hours ago

 

Applied
 • 3 years of direct experience, in advertising
 • Male/Female, aged 25-30 years
 • Thai nationality only

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated with a bachelor's degree.
 • At least 2-3 years experience
 • Good command of English.

28-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

28-Mar-17

 

Applied
 • Education Bachelor / Master
 • Experience minimum 1 year
 • Highly proficient in English

28-Mar-17

 

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

28-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Bahasa

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Conduct desk research, identify relevant info
 • Responsible for the content strategy
 • Work with clients to source, write & edit content

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Write engaging and attractive copy
 • Edit and proofread copy
 • Excellent English, both written & spoken

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fertilizer, SEO search engine
 • digital Marketing, social media
 • strategy, Adobe software

24-Mar-17

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Develop and deliver ATL & BTL activities
 • Golden work location

24-Mar-17

 

Applied
 • Responsibility for Social Media
 • Develop and execute Social media strategy
 • Track record of increasing reach and engagement

23-Mar-17

 

Applied
 • Communication
 • Branding
 • Advertising

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least three years’ worth of relevant experience
 • Have creative ideas about viral food content
 • Be a skilled communicator with a great personality

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Passionate in writing and traveling
 • Work with a fun and young team
 • Opportunity to grow

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain quality of website content translation
 • Recruit, manage and supervise freelancers
 • Analyse language specific data to optimise website

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Advertising, Marketing, Media
 • Copy writing and blogging experience
 • Knowledge in Photoshop

02-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.