• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้าน Online marketing
  • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ CRM

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.