• ปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • มีความคล่องตัวสูง,ชอบพบปะลูกค้า
  • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

26-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.