• ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

25-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • มีความคล่องตัวสูง,ชอบพบปะลูกค้า
  • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.