• จัดการ และ ดูแล การตลาดออนไลน์
  • ดูแลเพจ ทำเนื้อหา content ต่างๆลงในเพจ
  • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.