• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชน
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียง

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลปรับปรุงข้อมูลเพื่ออัพเดทเว็บไซด์
 • ใช้งาน Internet ได้ดี, มีทักษะการใช้โปรแกรม
 • การใช้กล้อง และถ่ายภาพได้, ดูแลเว็บไซด์ของบริษัทฯ

8 hours ago

 

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

28-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Bahasa

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Write engaging and attractive copy
 • Edit and proofread copy
 • Excellent English, both written & spoken

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fertilizer, SEO search engine
 • digital Marketing, social media
 • strategy, Adobe software

24-Mar-17

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Develop and deliver ATL & BTL activities
 • Golden work location

24-Mar-17

 

Applied
 • Responsibility for Social Media
 • Develop and execute Social media strategy
 • Track record of increasing reach and engagement

23-Mar-17

 

Applied
 • Communication
 • Branding
 • Advertising

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain quality of website content translation
 • Recruit, manage and supervise freelancers
 • Analyse language specific data to optimise website

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Advertising, Marketing, Media
 • Copy writing and blogging experience
 • Knowledge in Photoshop

02-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.