• เพศหญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

8 hours ago

 

Applied
 • fluent in spoken & written English and Thai
 • 8 years experiences in HRM
 • excel knowledge on modern HR management & develope

8 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Compensation and Benefits
 • Indochina
 • Rewards Manager

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานกฎระเบียบการมาทำงาน และงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • BA- MA in human resource management
 • Experience in personnel management and recruitment
 • Knowledge about labor standards

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • compensation & benefits
 • HRIS
 • Payroll

8 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experiences in HR Payroll and Administration
 • Facilitating resolutions to any payroll errors
 • Processing payroll, allowance, tax deduction, etc.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • co-ordinate internal/external recruitment campaign
 • Manage Benefits & Welfare Services, HRIS
 • knowledge in Competency and KPI, Good English

8 hours ago

 

Applied
 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • Remunerations

8 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Statistics, Accounting
 • 1-2 years experiences in HRM and payroll process
 • New graduated are also welcome

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of HR experience
 • Proficient in English
 • Proactive, nice mannered

8 hours ago

 

Applied
 • Education specialized certification in HR
 • 6 years experience in supporting a human resource
 • Fluency in written and oral English.

8 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of engineering product industry
 • Experience in plan technical training course
 • Experience in prepare training content

9 hours ago

 

Applied
 • 5 year HR experience, implement HR policy
 • Fluent English, Employee relationship,
 • Development organization skill, recruitment

9 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 800+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Third language

9 hours ago

 

Applied
 • Leading function
 • Work closely with HRD
 • Global FMCG

9 hours ago

 

Applied
 • Compensation and Benefits
 • Power vision
 • Payroll

9 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • corporate Compensation & Benefits
 • Consultant, Module projects
 • Financial Institution

20 hours ago

 

Applied
 • Male or female, age 30-38 years old
 • Bachelor's degree in Human Resources
 • At least 5 years working experience

22 hours ago

 

Applied
 • Male or Female not over than 35 years’ old
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree required business administration

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources
 • At least 7 years of experience in HRM
 • Good command of spoken and written Thai and Eng

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Advanced degree in HR (Masters)
 • Designing a pay and rewards structure
 • 10 years’ experience in HR, with at least 5 years

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any related field
 • Over 15 years experienced in Human resource
 • Good command of spoken and written English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Hands on experience of employee relations issues
 • Knowledge handling Visa and Work permit
 • Competent in the use of Microsoft office

25-May-17

 

Applied
 • Experience in doing payroll
 • Good skills in English communication
 • 3 years of experience working in an HR role

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age between 35 - 40 years old
 • 10 yrs of experience in HR AND Admin Operations
 • Well knowledge savvy about Process Improvement

25-May-17

 

Applied
 • Combing all strategic and operational management
 • Developing new HR policies and procedures
 • Conducting salary reviews and recommendations

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of exp in HR/HRBP
 • Dynamic, exp in FMCG industry
 • Fluent English communication

25-May-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Compensation and Benefit Manager
 • Experience 5-6 years
 • Good attitude/Dynamic

25-May-17

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Human Resource.
 • At least 15 year experience in Human Resource.
 • Good command of English.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ด้าน BOI, Workpermit, VISA

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • payroll and compensation and benefit function.
 • Visa & Work Permit for Expatriates
 • Good command of English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree from a recognized University.
 • 10 years of work experience as HR Manager
 • In-depth knowledge of local labour law

25-May-17

 

Applied
 • Preferably from financial service or MNC
 • Experience in operation management and improvement
 • Background in HR business partner

25-May-17

 

Applied
 • งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 • วุฒิป.ตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายบุคคลฯไม่น้อยกว่า 3 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Business consultant with min 5 yrs related exp.
 • Exp. in healthcare planning, benefits, retirement
 • Good project management and consultancy skills

25-May-17

 

Applied
 • At least 4 years of relevant HR & GA experience.
 • Previous experience in foreign company preferred.
 • Good English language skills.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience
 • Good knowledge of Labor Law
 • Good command in Chinese and English skill.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ด้านการสรรหาและคัดเลือก
 • ทำเงินเดือนภาษีพนักงาน 5 สาขา
 • ด้านการฝึกอบรม

24-May-17

 

Applied
 • 10 yrs of experience in HR AND Admin Operations
 • Male/Female age between 35 - 40 years old
 • Bachelor Degree in any field

24-May-17

 

Applied
 • HR,Recruitment,ER,C&B,Payroll,Training,EHS
 • Driving License, Vehicle, Travel,Upcountry, Flex
 • สามารถประจำสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • HR,Recruitment,ER,C&B,Payroll,Training,EHS
 • Driving License, Vehicle, Travel,Upcountry, Flex
 • สามารถประจำสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • HR,Recruitment,ER,C&B,Payroll,Training,EHS
 • Driving License, Vehicle, Travel,Upcountry, Flex
 • สามารถประจำสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • HR,Recruitment,ER,C&B,Payroll,Training,EHS
 • Driving License, Vehicle, Travel,Upcountry, Flex
 • สามารถประจำสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate HR Director
 • HR Director, HR Manager
 • Good Attitude and Dynamic

24-May-17

 

Applied
 • Minimum 5 - 10 years experiences of Incentive
 • Payroll and incentive management
 • Strong logical and analytical thinking

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

24-May-17

 

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.