• 1-2 ปีขึ้นไปด้านบัญชี การเงิน การรับจ่ายเงินเดือน
  • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี,การเงิน)
  • ทำตารางการจ่ายค่าแรงปกติประจำเดือน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.