• ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

20-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in the relevant discipline
 • 8 years in compensation and benefits related
 • Monitor and correct data in SAP system

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Solid background in HR operation, ER, IR, Union
 • Mass recruitment for cross border/blue collar
 • Familiar with multinational firm&complex structure

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.