• วางแผน และสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน
 • กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารของพนักงาน
 • จัดทำตรวจสอบข้อมูล บัญชีจ่ายค่าจ้าง เงินประกัน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with one of printing industry
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Responsible for HR and GA functions

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master's in Human Resources
 • 8 years of work experience in HR Management,
 • Compensation & Benefits and Recruitment

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher in Human Resources.
 • Experience in HR Management, C&B, and Recruitment.
 • Good command of both spoken & written English.

16-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

15-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD
 • วางแผนงานได้ดี
 • นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.