• สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
 • มีทักษะการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีทุกระด
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน และสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน
 • กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารของพนักงาน
 • จัดทำตรวจสอบข้อมูล บัญชีจ่ายค่าจ้าง เงินประกัน

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
 • Good command of English
 • Salary plus other allowance

25-Apr-17

 

Applied
 • to work in one of the Japanese manufacture
 • to work independently and fully utilize your skill
 • To be as coordinator and facilities in recruitment

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Law, Political
 • 5 years of HR management experience
 • Conducting interviews and exit interviews

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs broad as HR Generalist in factory
 • Good command of English
 • 5 days working, attractive package

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

23-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years experience over all in HR
 • Bachelor degree or Master degree in HR or relate
 • Good communication and interpersonal skills

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Very strong in Employee Relation and C&B
 • Have more experience in multinational company
 • Professional to set up modern HR system

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of Recruitment&CB,Good in english
 • 5wk,PVD,Insurance,fix bonus, oil allowance

15-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.