• ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร
 • จัดระบบ และ KPI

24-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Leading the development and implementation of core
 • Developing and implementing high quality
 • Conducting meeting in compensation and performance

24-Feb-17

 

Applied
 • Being responsible for integrating Global Talent
 • Supporting the management of the talent pipeline
 • Implementing the Leadership Development Program

24-Feb-17

 

Applied
 • Participate in Human Resources planning strategy
 • Developing in human resources
 • Project conducting relate in HR and AC

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, 40~50 years old
 • Bachelor or higher degree
 • At least 10 years of experience

24-Feb-17

 

Applied
 • Good opportunity to work with global company
 • Manage C&B Team
 • Good in English communication

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, 40~50 years old
 • Bachelor or higher degree in any fields
 • Communicative English

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

23-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Manage Plant HR related tasks including HRM & HRD
 • HR Management
 • HR Business Partner

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ขับรถยนต์ได้
 • ทำเงินเดือน

23-Feb-17

 

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ได้
 • สามารถจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/ ทรัพยากรมนุษย์

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ดูแล รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • Basic Salary THB 40000 - 50000
 • Working Location: Rayong,
 • Manufacturing - Automotive, Electronic part

22-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Business,
 • Experiences 8-10 years of C&B and benefit
 • Fluent in English

22-Feb-17

 

Applied
 • Female Age 25 - 30 years old.
 • 1-3 years experience
 • Have good verbal and written communications skills

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience as HR Generalist in manufacturing
 • 5 years management and leadership experience
 • Experience in employee engagement

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Play a key role as HR Business Partner with teams
 • Implementing personnel and organization policies
 • Advice and drive strategic HR plan & put in action

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.