• จบวุฒิปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานประจำที่จ.ภูเก็ตได้

19-Jan-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ ด้านกฎหมายแรงงานและใบอนุญาตทำงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in HR working in Phuket
 • Strong recruitment, training and admin
 • Working for international company

17-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานประจำที่จ.ภูเก็ตได้

15-Jan-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.