• งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

7 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experience over all in HR
 • Bachelor degree or Master degree in HR or relate
 • Good communication and interpersonal skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
 • มีทักษะการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีทุกระด
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Business plus payroll program
 • 5 years Experience in payroll, admin and training
 • Experience on manufacturing area

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
 • Good command of English
 • Salary plus other allowance

25-Apr-17

 

Applied
 • to work in one of the Japanese manufacture
 • to work independently and fully utilize your skill
 • To be as coordinator and facilities in recruitment

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Law, Political
 • 5 years of HR management experience
 • Conducting interviews and exit interviews

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in General Affairs task.
 • 3 years in management level.
 • age over than 33 years old

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.