• มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 7 years’ experience in HR&Administration
 • knowledge of Labor Laws and personal income tax

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years working experience in HRM or management
 • Strategic Thinking&Result driven&can do attitude
 • High growth & opportunity, Work closely with CEO

23-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.