• งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
  • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
  • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

24-Mar-17

 

Applied
  • ทำงานด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สนองตอบนโยบายการฝึกอบรม พัฒนา
  • รู้กฏหมายแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

24-Mar-17

 

Applied
  • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
  • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
  • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.