• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารค่าจ้าง
 • มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 7 years’ experience in human resources
 • Managing employee relations and staff welfare

21-Jun-17

 

Applied
 • ชาย, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในสายงานทรัพยากรบุคคล

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • KPI & Competency management
 • good communication skill in English
 • Payroll software (Business Plus)

20-Jun-17

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 years’ experience in HR generalist
 • HR Business Partner

19-Jun-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • To work in Warm company and flexible atmosphere
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.