• ปริญญาตรี/โทสาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
  • ฉลาด มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการบริหารงานบุคคล

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.