• มีประสบการณ์ในการทำ Analytic, HR Dashboard
 • มีความเข้าใจในระบบการจัดทำค่าจ้าง SAP-HR
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

29-Mar-17

 

Applied
 • Play a key role as HR Business Partner with teams
 • Implementing personnel and organization policies
 • Advice and drive strategic HR plan & put in action

28-Mar-17

 

Applied
 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.