• มีประสบการณ์ในการทำ Analytic, HR Dashboard
  • มีความเข้าใจในระบบการจัดทำค่าจ้าง SAP-HR
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Play a key role as HR Business Partner with teams
  • Implementing personnel and organization policies
  • Advice and drive strategic HR plan & put in action

25-Apr-17

 

Applied
  • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.