• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้าน HRM เน้นงานสวัสดิการและเงินเดือน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.