• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้าน HRD เน้นงานยุทธศาสตร์งานบุคคล
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

28-Oct-16

 

Applied
  • Knowledge of compensation and benefits.
  • CCP, CBP, or CEPS certifications preferred.
  • Executive/Board compensation experience.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • experience with Multinational Company
  • 10 years working experience in Compensation & Bene
  • Excellent English

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.