• คิดเงินเดือนพนักงาน
  • สรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  • จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม ภงด.

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.