• เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
  • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.